2018 CHERISH all rights reserved

CHERISH tager udgangspunkt i klima-forandringerne og deres påvirkning på vores årstider og den kultur som årstiderne gennem tiden har skabt gennem poesien, modersmålet og vores sangskat.

 

Den forestående klimakatastrofe er båret frem af et ensidigt fokus på vækst, effektivitet, volumen og merværdi. Dette værdisæt må afbalanceres af et fornyet fokus på det cykliske, det langsomme, det kvalitative, det livsfulde. I projektet arbejder vi med FNs 17 mål for en bedre verden, særlig mål #5 lige rettigheder for mænd og kvinder.

 

Projektets ide er at vi må ændre os selv, før vi kan ændre verden. Vi må ændre vores tankebaner, vores adfærd og vores forbrugs-mønstre. Det gør vi først og fremmest ved at integrere mandlige og kvindelige værdier i vores individuelle liv. Moder jord og modersmålet, giver os årstiderne og sangskatten, som pro-ducerer det indre liv, der er nødvendigt for at vi kan transformere os selv og vores omgivelser.

 

I praksis arbejder projektet med en større opsætning af papirsblomster udført af kunstneren  Veronica Hodge, som et løvhang i det kirkelige rum inden i   Marmorkirke. Denne baldakin af kirse-bærblomster danner rammen om et symposium, hvor community-work med menigheden, koncerter, debat og events peger på en ny værdisætning af årstiderne, vores modersmål og sangskat, samt en ny balance mellem maskuline og feminine værdier.

 

Programme   sammensættes af kunstnere, tænkere og debatører fra ind og udland, medens lokale institutioner og foreninger hjælper med at realiserer installationen, som hænger i kirkerummet fra 2. oktober til 21. oktober 2018.

 

Projektet er en del af KADKs treårige satsning på FNs 17 mål for 2030 og udføres i samarbejde med frederikskirken.

Cherish er et projekt af arkitekt og filmsinstruktør Morten Meldgaard, ved Institut for Bygning, By & Landskab.

 

ET SYMPOSIUM UNDER DE BLOMSTRENDE KIRSEBÆR TRÆER

Veronica Hodges

 2018 CHERISH all rights reserved
MARMORKIRKEN FRA 2. TIL 21.OKTOBER 2018 I KØBENHAVN
Da

      © 2018 CHERISH

ET symposium under de blomstrende kirsebær træer
MARMORKIRKEN FRA 2. TIL 21.OKTOBER 2018 I KØBENHAVN
Da